Der hvor det er muligt, er det altid vores anbefaling at du bruger et internet kabel i stedet for WiFi. Det giver højere hastighed og bedre stabilitet. Der hvor det ikke er muligt, er det vigtigt at optimere dit WiFi netværk.